დოკუმენტები

  1. აბონენტად დარეგისტრირება (გადმოწერა)
  2. აბონენტის რეგისტრაციის ცვლილება (გადმოწერა)
  3. დავალიანების გადანაწილების მოთხოვნის სესახებ (გადმოწერა)
  4. აბონენტის/მომხმარებლის მიერ პირადი ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ (გადმოწერა).
  5. არსებული მრიცხველის, ჭკვიანი მრიცხველით ჩანაცვლების მოთხოვნა. (გადმოწერა).
  6. ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ერთი ახალი მომხარებლის მიერთება (გადმოწერა).
  7. ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთება (გადმოწერა).
  8. აბონენტის გაყოფა (უძრავი ქონების გაყოფის შემთხვევაში) (გადმოწერა).
  9. ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის მოთხოვნა (ტექნიკური პირობის საფუძველზე, ქსელის მშენებლობის შემდეგ, მომარაგების დაწყებისთვის) (გადმოწერა).

ჩვენს შესახებ

დიდი დიღმის გაზი უკვე რამოდენიმე წელია რაც ერთგულად ემსახურება თავის კლიენტებს და ზრუნავს სერვისის დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე

გამოწერა

მიიღეთ განახლებები და შეთავაზებები..